HARMONOGRAM REGULAMIN

Dębska Wola k/ Kielc 14/15.09.2013Puchar Polski

Klasy; MX 65, MX 2, MX Kobiet, MX 2 C, MX Quad Open

 

Sobota

10.00—19.00—godziny otwarcia biura

10.30- odbiór trasy

11.00—18.00 kontrola techniczna

 

Treningi dowolny Trening z pomiarem czasu

Klasa MX 65 12:00—12:20 w tym 5 min. na próbę startu 13:10—13;30

Klasa MX 2 C 12:25—12:50 w tym 5 min. na próbę startu 13:35—14:00

Klasa MX kobiet 15;35– 16;00 w tym 5 min. na próbę startu

 

Wyścigi

Klasa MX 65 14:23 zamknięta strefa oczekiwań 14:30 start

Klasa MX 2 C 14:53 zamknięta strefa oczekiwań 15:00 start

Klasa MX 65 16:08 zamknięta strefa oczekiwań 16:15 start

Klasa MX 2 C 16:35 zamknięta strefa oczekiwań 16:43 start

 

Klasa MX 65, MX 2 C 17:15 Ceremonia wręczania pucharów

 

Treningi dowolne

Klasa MX 2 17:30—18;00 w tym 5 min. na próbę startu

Klasa MX Quad Open 18;10—18:40 w tym 5 min. na próbę startu

Uwaga ; W sobotę od godz.23;00 do 7;00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna

 

Niedziela

8:00—- otwarcie biura — czynne do zakończenia zawodów.

8:30—9:30 kontrola techniczna

Klasa MX 2 9:30—10:00 trening z pomiarem czasu

Klasa MX Kobiet 10:05—10:25 trening z pomiarem czasu

Klasa MX Quad Open 10:30—11:00 trening z pomiarem czasu

 

11:20 –11:30 Uroczyste otwarcie zawodów

Wyścigi

Klasa MX 2 11:43 zamknięta strefa oczekiwań- 11:50 start

Klasa MX kobiet 12:23 zamknięta strefa oczekiwań 12:30 start

Klasa MX Quad Open 12:58 zamknięta strefa oczekiwań 13:05 start

Klasa MX 2 13:53 zamknięta strefa oczekiwań 14:00 start

Klasa MX kobiet 14:33 zamknięta strefa oczekiwań 14:40 start

Klasa MX Quad 15:08 zamknięta strefa oczekiwań 15:15 start

 

Klasa MX Kobiet, MX 2, MX Quad Open 16:00 Ceremonia wręczania pucharów

 

 

 

Więcbork 21/22.09.2013- Puchar Polski

Klasy; MX 85,MX 2 Junior, MX 1 AB, MX Masters, MX l C

 

Sobota

10;00—-19:00 godziny otwarcia biura

10:30 odbiór trasy

11:00—18;00 kontrola techniczna

 

Trening dowolny Trening z pomiarem czasu

Klasa MX 85 12:0012:25 w tym 5 min. na próbę startu 13:10—13:30

Klasa MX 1 C 12:30—12:55 w tym 5 min. na próbę startu 13:35—14:00

Klasa MX Masters 15:35–16:00 w tym 5 min. na próbę startu

 

Wyścigi

Klasa MX 85 14:23 zamknięta strefa oczekiwań 14:30 start

Klasa MX 1 C 14:53 zamknięta strefa oczekiwań 15:00 start

Klasa MX 85 16:08 zamknięta strefa oczekiwań 16:15 start

Klasa MX l C 16:43 zamknięta strefa oczekiwań 16:50 start

 

Klasa MX 85, MX l C 17:20 Ceremonia wręczania pucharów.

 

Treningi dowolne

Klasa MX 2 Junior 17:40—18:10 w tym 5 min. na próbę startu

Klasa MX 1 18:15—19:15 w tym 5 min. na próbę startu

Uwaga; W sobotę od godz. 23:00 do 7:00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna

 

Niedziela

8:00 otwarcie biura zawodów—czynne do zakończenia zawodów

8:30—9:30 kontrola techniczna

Klasa MX Junior 9:30—10:00 trening z pomiarem czasu

Klasa MX Masters 10:05- 10:25 trening z pomiarem czasu

Klasa MX 1 10:30 11:00 trening z pomiarem czasu

 

11:20—11:30 Uroczyste otwarcie zawodów

Wyścigi

Klasa MX 2 Junior 11:43 zamknięta strefa oczekiwań 11:50 start

Klasa MX Masters 12:23 zamknięta strefa oczekiwań 12:30 start

Klasa MX 1 12:58 zamknięta strefa oczekiwań 13:05 start

Klasa MX 2 Junior 13:53 zamknięta strefa oczekiwań 14:00 start

Klasa MX Masters 14:33 zamknięta strefa oczekiwań 14:40 start

Klasa MX 1 15:08 zamknięta strefa oczekiwań 15:15 start

 

Klasa MX Masters, Mx 2 Junior, MX 1 16:00 ceremonia wręczania pucharów

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

 Ogólnopolskich zawodów motocrossowych

Bieg o Puchar Burmistrza Nekli

Nekla, 15 sierpnia 2013r.

 

       I.       Organizator 

Klub Motorowy MKS Nekla, 62-330 Nekla, ul. Wiosny Ludów 2, tel. 501 441 041, e-mail: marta.garczyk@wp.pl

II.               Zasady rozgrywania zawodów

Zawody rozgrywane będą zgodnie z RSM, Komunikatami GKSM, Zasadami Rozgrywek Motocross 2013 oraz niniejszym Regulaminem Uzupełniającym.

Dopuszcza się również start zawodników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego regulaminu i Zasad Rozgrywek Motocross 2013.

 III.            Nagrody

Organizator wręczy w każdej klasie do miejsca 3 – puchary i nagrody finansowe.

IV.             Miejsce zawodów  

Tor motocrossowy „Magiera” w Opatówku, przy drodze krajowej nr 92 na odcinku Poznań – Września.

V.                Osoby urzędowe

Sędzia Zawodów                                  – Krzysztof Machewka      lic. P nr 089/13

Asystent Sędziego                                – Marta Garczyk                 lic. O nr 247/13

Dyrektor Zawodów                               – Wiktor Firlik                    lic. P nr 034/13

Z-ca Dyrektora Zawodów                    – Edward Wróbel

Kierownik Biura                                 – Katarzyna Jaroni

Kier. Komisji Technicznej                  – Tadeusz Pawłowski

Kierownik startu-meta                        –  Marian Bączkowski

Chronometraż                                        –   Paulina Iracka

Lekarz Zawodów                                  – Krzysztof Moks

VI.             Zgłoszenia

Zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej w dniu zawodów do godz. 10.00 lub przesłane wcześniej do organizatora na adres jak w punkcie I. Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający licencję A, B lub C Motocross.

VII.         Wpisowe

Wpisowe w wysokości 120 zł od każdego zawodnika płatne w biurze zawodów.

VIII.      Biuro zawodów

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 8.00 do zakończenia zawodów.

W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:

– właściwą licencję ważną na 2013 rok

– kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych z wpisem o zdolności do
uprawiania sportu motorowego

– dowód wpłaty wpisowego

IX.    Odbiór trasy

Odbiór trasy przez sędziego zawodów o godz. 9.00 w dniu zawodów.

X.   Odprawa zawodników

Odprawa  odbędzie się o godz.11.30  – w strefie oczekiwania DEPO.
Obecność zawodników na odprawie obowiązkowa.

XI.   Odbiór techniczny

8.00-10.00,  Kolory tła i cyfr – zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2013r.

XII.   Park maszyn

Park maszyn zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie toru  motocrossowego.

Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione. W parku maszyn obowiązują maty       środowiskowe pod motocykle i quady w miejscu ich serwisowania. Za brak maty na zawodnika nałożona będzie kara w wysokości 300zł.

XIII.   Wyposażenie zawodnika

Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg Zasad Rozgrywek Motocross 2013.

XIV.   Klasy biorące udział w zawodach

MX 2Junior – licencja ABC, Motocykle 100cc do 125cc 2T i 175cc do 250cc 4T,
wiek od 14 do 19 lat, + MX Kobiet, licencja ABC motocykle 85cc do 250cc 2T i
150cc do 450cc 4T, wiek od 15 lat,  klasyfikacja łączna, czas trwania wyścigu 15 min.
+ 2okrążenia,
MX 2 C – liencja C, Motocykle 100cc do 150cc 2T i 175cc do 250cc 4T, wiek od 15 lat, czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia

MX 1 C – licencja C, Motocykle 175cc do 500cc 2T i 290cc do 650cc 4T, wiek od 17 lat, czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia

MX OPEN – licencja AB, w tym MX Masters, Motocykle 100cc do 500cc 2T i 175cc do 650cc 4T, wiek od 14 lat, klasyfikacja łączna,  czas trwania wyścigu 15 min. + 2 okrążenia.

 Klasę tworzy minimalnie 6 zawodników.

XV.   Zawody

W każdej klasie odbędą się po dwa wyścigi. Zawodnik podczas jednych zawodów może wystartować maksymalnie w dwóch wyścigach, w jednej klasie.

Aby zostać sklasyfikowanym w wyścigu, zawodnik musi ukończyć minimum jedno okrążenie i przekroczyć linię mety nie później niż 5 minut po zwycięzcy.

Pozostałe kryteria wg Zasad Rozgrywek Motocross 2013r.

Dopuszcza się łączenie treningów i wyścigów poszczególnych klas. Klasę MX2J można połączyć tylko z klasą MX Kobiet. Decyzję o połączeniu klas podejmuje Dyrektor Zawodów, w uzgodnieniu z Sędzią Zawodów.

 

Do Biegu o Puchar Burmistrza zostaną sklasyfikowani zawodnicy z licencją C
z 10 pierwszych pozycji klasyfikacji zawodów z poszczególnych Klas: MX2 Junior, MX2C i MX1C. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w tym zakresie. Maksymalna miejsc w maszynie startowej 38. Zwycięzcą będzie tylko jeden zawodnik, który  otrzyma Puchar Burmistrza i nagrodę pieniężną.

XVI.   Wyniki

Nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 30 min po wywieszeniu wyników nieoficjalnych.

XVII.   Protesty  

Zgłoszenia protestów i wysokość kaucji zgodnie z RSM.

XVIII.   Ubezpieczenia

Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby uczestniczące w organizacji  od NNW. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XIX.   Postanowienia końcowe  

We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odnośne przepisy RSM oraz komunikaty GKSM i Gestora Strefy.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Zawodów.

Zatwierdzone przez

OKSM ZO PZM Poznań

Poznań, dnia 8.08.2013

HARMONOGRAM

Ogólnopolskich zawodów motocrossowych

O Puchar Burmistrza

Nekla, 15 sierpnia 2013 r.

 

 

1.Biuro zawodów czynne                                         8.00 – do zakończenia zawodów

2. Odbiór trasy przez sędziego zawodów             9.00

3. Odbiory techniczne                                            8.00 – 10.00

4. Treningi kwalifikacyjne                                    10.00 – 11.00

Dla wszystkich klas odbędzie się jeden trening 15-minutowy, podzielony na 2 części, następujące bezpośrednio po sobie:

– I część         – 10-minutowy trening kwalifikacyjny

– II część         – 5-minutowa próba startu

   

– klasa MX 2 Junior               – 10.00 – 10.15

– klasa MX 2 C                        – 10.15 – 10.30

– klasa MX 1 C                        – 10.30 – 10.45

– klasa Open                           – 10.45 – 11.00

 

5. Odprawa zawodników i otwarcie zawodów: godz.11.30  – w strefie oczekiwania DEPO

6. Pokaz TRIAL 11.30 – 12.00   

7. Start    Pierwszy bieg:  

                                           

– klasa MX 2 Junior                  – przedpark 11.50   –   start 12.00 (15 min + 2 okr)

– klasa MX 2 C                         – przedpark 12.15   –   start 12.25 (15 min + 2 okr)

– klasa MX 1 C                          – przedpark 12.40   –   start 12.50 (15 min + 2 okr)

– kasa MX Open                       – przedpark 13.05   –   start 13.15 (15 min + 2 okr)

8. Pokaz TRIAL 13.30 – 14.00

9. Start Drugi bieg:

– klasa MX 2 Junior                  – przedpark 13.50   –   start 14.00 (15 min + 2 okr)

– klasa MX 2 C                        – przedpark 14.15   –   start 14.25 (15 min + 2 okr)

– klasa MX 1 C                         – przedpark 14.40   –   start 14.50 (15 min + 2 okr)

– kasa MX Open                       – przedpark 15.05   –   start 15.15 (15 min + 2 okr)

 

10. Pokaz TRIAL 15.30 – 16.00

11. Bieg o Puchar Burmistrza      – przedpark 15.50  –  start 16.00 (15 min + 2 okr)

12. Koronacja zwycięzców                 – ok. godz. 16.15

8. Zakończenie zawodów                    – ok. godz. 17.00

 

 

Regulamin Zawodów – Nekla 2,05,13

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW STREFY W MOTOCROSSE

RREGULAMIN SPORTU MOTOCYKLOWEGO oraz REGULAMIN TECHNICZNY przeczytaj i będź mądrzejszy od innych!!!

OZNAKOWANIE ZAWODNIKA:

Zawodnik ma obowiązek posiadać przynajmniej numer plecowy na ubraniu sportowym i
trzy numery na motocyklu zgodnie z regulaminem technicznym:

Kształt prostokątny, tarcza wykonana ze sztywnego i twardego materiału, o minimalnych rozmiarach 285 na 235 mm,

Numery winny być dobrze czytelne i, podobnie jak tło, winny mieć barwę matową, minimalne rozmiary cyfr: wys.140 mm, szer.80 mm, grubość linii 25 mm, odstęp między cyframi – 15 mm

KOLORY TABLIC:

Klasa                                                         Tło tablicy                        Kolor cyfr
MX Kobiet                                                Niebieskie                         Białe
MX 65                                                       Niebieskie                         Białe
MX85                                                        Białe                                 Czarne
MX 2 J, MX Quad J MX 2 C                          Czarne                                Białe
MX2                                                           Białe                                 Czarne
MX1,MX Open,Masters, MX1 C                 Białe                                    Czarne
MX Quad Open                                          Żółte                                 Czarne
Uwaga; Zawodnicy z klasy MX2 Junior nie muszą zmieniać tła tablic i koloru cyfr jeżeli zgłoszą się do klasy MX Open.

Zawodnik, który po kolejnej rundzie jest liderem w danej klasie ma prawo do używania
przedniego numeru z czerwonym tłem.

KWALIFIKACJA DO PUCHARU POLSKI

Zawody cyklu Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej, rozegrane do 2 września br., są jednocześnie rundami kwalifikacyjnymi do finału Pucharu Polski. Do finałów kwalifikują się zawodnicy, którzy w klasach MX Motocykli zostali sklasyfikowani na miejscach 1–14, a w klasie MX Quad na miejscach 1–11.