Tor

Regulamin toru

  1. Tor jest obiektem prywatnym, użytkowanie bez wniesionej opłaty jest zabronione
  2. Informacja o kwotach i miejscu składania opłat pod numerem telefonu 606944357
  3. Tor przystosowany do jazdy motocyklami i quadami
  4. Jazda innymi pojazdami po torze jest zabroniona
  5. Władzami i zarządcą toru jest Klub Motorowy MKS Nekla
  6. Zakaz jazdy po torze bez zgody Zarządu Klubu
  7. Klub i Zarząd nie odpowiada za zaistniałe wypadki na torze
  8. Tor nie posiada stałego ubezpieczenia w treningach dowolnych w dni zwykłe
  9. Jazda po torze odbywa się tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność
  10. Za wszelkie poniesione urazy cielesne odpowiada użytkownik toru